Kstar Travel sẽ chuyển giao hợp đồng, hóa đơn và lịch trình tour khách hàng đã ký đến những khách hàng ở xa bằng những phương thức sau:

- Giao hợp đồng, hóa đơn và lịch trình tour khách hàng qua đường bưu điện, chuyển phát đối với khách hàng tỉnh.

- Giao hàng hợp đồng, hóa đơn và lịch trình tour khách hàng đến tận nhà khách hàng đối với khách hàng bận không đến được văn phòng.

Ban quản trị Kstar Travel

Đăng nhập
Đăng ký
Hotline: 028 730 88979
x